SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ CHROBOLY – DĚTI

Jako sbor dobrovolných hasičů – děti jsme vznikli 5.9.2004. Kdysi sice hasiči děti v obci Chroboly fungovali, pak ale vznikla velká časová propast a my jsme chtěli pokračovat v tradici a učit děti nové věci. Ukazát jim, že vesnici tvoří dobrovolní hasiči, kteří nejenom zachraňují, pomáhají, ale i připravují a zajišťují kulturní dění v obci. Hasiče děti vedu já (Míša Karvánková) a moje kamarádka Olča Klementová.

Mezi akce, které pořádáme jsou např. Haloweenské hrátky, Strašidelný průvod, Velikonční bříza, sv. Martin a mnoho dalších akcí, na které chodí nejen děti z Chrobol, ale přijíždějí i z blízkého okolí. Snažíme se také každoročně pořádat tábory a to jak příměstské tak pobytové. Přes rok se scházíme v klubovně SDH Chroboly, kde se zejména v zimních měsících věnujeme různé tvořivé činnosti. Když nám počasí dovolí, trávíme nejvíce času venku, pohybem a trénováním na soutěže. Zapojili jsme se také do projektu 72 hodin, kdy jsme se rozhodli vyčistit místní studánku, uklidit listí a odpadky a zavěsit krmítka pro ptactvo. Když nás oslovila Radka Kokešová, zda bysme nechtěli v rámci akce Ulice dětem vyrobit nějaké dekorační předměty k prodeji, nadšeně jsme souhlasili. Na pravidelné schůzce hasičů jsme dětem pověděli o nadaci Pink Bubble a projektu Ulice dětem a sdělili jim náš nápad. Děti nadšeně souhlasily a hned se daly do práce.

Rozhodli jsme se vyrobit předměty připomínající růžové bubliny (podle loga nadace). Pracovali jsme se dřevem, akrylovými barvami a pletli copánek. Některé děti jej plést do té doby neuměly a díky tomu získaly i novou dovednost. Během celého vyrábění jsme si to spolu moc užili a děti odcházely s dobrým pocitem, že vyrobily něco, co půjde na dobrou věc.


LOCKAL U JELENA